Laboratorní úloha "Pneumotor s přísavkou"

1. Znázornění reálné úlohy

Schéma:

Fotografie:Video:    2400kbps    64kbps


2. Popis laboratorní úlohy

   Výstupy automatu ovládají akční členy, v našem případě motor MDP a elektromagnety rozvaděče RPC a RPS2. Na vstupy jsou přivedeny signály z optických a magnetických snímačů. Optický snímač SDP slouží k detekci válečku na dopravníku D1. Magnetické snímače koncové polohy pneumotoru PC jsou SC1 a SC0.

Přehled vstupů a výstupů:
vstup/výstup popis stav 0 stav 1
SDP přítomnost válečku na začátku dopravníku na začátku dopravníku není žádný váleček na začátku dopravníku je váleček
SC0 horní poloha pneumotoru s přísavkou přísavka není v horní poloze přísavka v horní poloze
SC1 dolní poloha pneumotoru s přísavkou přísavka není v dolní poloze přísavka v dolní poloze
TL tlačítko OK tlačítko nesepnuto tlačítko sepnuto
SD2 válečku opouští dopravník váleček nepřítomen váleček přítomen
PS2 podtlak na přísavce na přísavce není podtlak na přísavce je podtlak
PC0 zvedání přísavky přísavka stojí přísavka jede nahoru
PC1 klesání přísavky přísavka stojí přísavka jede dolu
MDP motor dopravníku dopravník stojí dopravník jede


3. Návrhy jednoduchých úkolů k řešení na virtuálním modelu

   Vytvořte řídící program pro obsluhu pneumotoru PC (PC0, PC1), přísavky PS2 a dopravníku D1 (MDP). Přísavka nejdříve přisaje (PS2) váleček (podaný "ručně") a po stisknutí startovacího tlačítka OK (TL) sjede pneumotor PC (PC1) s válečkem k dopravníku D1, pokud je dopravník prázdný (SDP). Zde pneumotor váleček pustí. Zároveň se spustí dopravník (MDP), který přesune váleček na konec dopravníku.

   Při řešení postupujte následovně:

a) Sestavte pravdivostní tabulku.

b) Sestavte logické funkce pro signály výstupů řídicího obvodu.

c) Ve virtuální simulaci sestavte pomocí funkčních bloků řídicí obvod a v režimu simulace ověřte správné fungování úlohy.


4. Poznámky k virtuální úloze


5. Virtuální úloha a nápověda k virtuální úloze

   


6. Odkaz na literaturu

Hofreiter, M.: Základy automatického řízení.
ČVUT, Fakulta strojní, 3. dotisk 1. vydání, 2016. 165 s. ISBN 978-80-01-05007-1
Hofreiter, M.: Základy automatického řízení – příklady.
ČVUT, Fakulta strojní, 4. přepracované vydání, 2016. 123 s. ISBN 978-80-01-05899-2
Zítek, P.: Automatické řízení. Sylaby a aplikace.
ČVUT, Fakulta strojní, 1. vydání, 2016, 96 s. ISBN 978-80-01-05887-9