Laboratorní úloha "Balíková plošina"

1. Znázornění reálné úlohy

Schéma:

Fotografie:Video:    2400kbps    64kbps


2. Popis laboratorní úlohy

   Výstupy automatu ovládají akční členy, v našem případě pneumotory PE a PD. Na vstupy jsou přivedeny signály z optického snímače SL a elektromagnetických snímačů koncových poloh pneumotorů SE0, SE1, SD1 a SD0.
   Pneumotor PE zvedá plošinku od úrovně dopravníku D1 k dopravníku D2. Pneumotor PD vyhazuje plastový váleček na dopravník D2. Optický snímač SL slouží k detekci válečku na plošině. Snímače pro koncové polohy pneumotorů SE0 a SE1, resp. SD1 a SD0 indikují stav pneumotorů PE, resp. PD.

Přehled vstupů a výstupů:
vstup/výstup popis stav 0 stav 1
TL tlačítko OK tlačítko nesepnuto tlačítko sepnuto
SL přítomnost balíku na plošině na plošině není balík na plošině je balík
SE0 senzor dolní pozice plošiny plošina v dolní pozici plošina není v dolní pozici
SE1 senzor horní pozice plošiny plošina v horní pozici plošina není v horní pozici
SD0 senzor zasunutí vysouvače vysouvač není zasunut vysouvač zasunut
SD1 senzor vysunutí vyhazovače vyhazovač není vysunut vyhazovač vysunut
PE0 zvedání plošiny plošina stojí plošina stoupá
PE1 klesání plošiny plošina stojí plošina klesá
PD vysouvání vyhazovače vyhazovač zasouvat vyhazovač vysouvat


3. Návrhy jednoduchých úkolů k řešení na virtuálním modelu

   Vytvořte řídicí program pro obsluhu balící plošiny tak, aby po vložení válečku na plošinu (SL) v dolní výchozí poloze (SE0) došlo k přenesení válečku na horní dopravník (PE) a vyhození válečku (PD). Vykonávání programu povolte až po stlačení tlačítka OK (TL) na panelu automatu.

   Při řešení postupujte následovně:

a) Sestavte pravdivostní tabulku.

b) Sestavte logické funkce pro signály výstupů řídicího obvodu.

c) Ve virtuální simulaci sestavte pomocí funkčních bloků řídicí obvod a v režimu simulace ověřte správné fungování úlohy.


4. Poznámky k virtuální úloze


5. Virtuální úloha a nápověda k virtuální úloze

   


6. Odkaz na literaturu

Hofreiter, M.: Základy automatického řízení.
ČVUT, Fakulta strojní, 3. dotisk 1. vydání, 2016. 165 s. ISBN 978-80-01-05007-1
Hofreiter, M.: Základy automatického řízení – příklady.
ČVUT, Fakulta strojní, 4. přepracované vydání, 2016. 123 s. ISBN 978-80-01-05899-2
Zítek, P.: Automatické řízení. Sylaby a aplikace.
ČVUT, Fakulta strojní, 1. vydání, 2016, 96 s. ISBN 978-80-01-05887-9