Laboratorní úloha "Kolejiště"

1. Znázornění reálné úlohy

Schéma:

Fotografie:Video:    2400kbps    64kbps


2. Popis laboratorní úlohy

    Výstup automatu ovládá směr pohybu vláčku a spouštění závor. Vstupy automatu jsou připojeny k optickým snímačům rozmístěným kolem závor a k pákovému přepínači směru jízdy.

Přehled vstupů a výstupů:
vstup/výstup popis stav 0 stav 1
SP nastavení pohybu vlaku pohyb proti směru hodinových ručiček pohyb po směru hodinových ručiček
S1 senzor přítomnosti vlaku vlak mimo senzor vlak projíždí kolem senzoru
S2 senzor přítomnosti vlaku vlak mimo senzor vlak projíždí kolem senzoru
P směr pohybu vlaku pohyb proti směru hodinových ručiček pohyb po směru hodinových ručiček
Z závory závory zvednuty závory spuštěny


3. Návrhy jednoduchých úkolů k řešení na virtuálním modelu

   Na základě schématu kolejiště vytvořte řídící program pro obsluhu závor (Z) a ovládání směru jízdy vláčku (P). Závory musí být schopny reagovat na oba směry jízdy vláčku (SP).

   Při řešení postupujte následovně:

a) Sestavte pravdivostní tabulku.

b) Sestavte logické funkce pro signály výstupů řídicího obvodu.

c) Ve virtuální simulaci sestavte pomocí funkčních bloků řídicí obvod a v režimu simulace ověřte správné fungování úlohy.


4. Poznámky k virtuální úloze


5. Virtuální úloha a nápověda k virtuální úloze

   


6. Odkaz na literaturu

Hofreiter, M.: Základy automatického řízení.
ČVUT, Fakulta strojní, 3. dotisk 1. vydání, 2016. 165 s. ISBN 978-80-01-05007-1
Hofreiter, M.: Základy automatického řízení – příklady.
ČVUT, Fakulta strojní, 4. přepracované vydání, 2016. 123 s. ISBN 978-80-01-05899-2
Zítek, P.: Automatické řízení. Sylaby a aplikace.
ČVUT, Fakulta strojní, 1. vydání, 2016, 96 s. ISBN 978-80-01-05887-9