Vítejte na stránkách virtuální laboratoře

   Virtuální laboratoř automatického řízení je určena pro procvičování základních znalostí z automatického řízení. Obsahuje virtuální modely reálných úloh, které jsou k dispozici v laboratoři automatického řízení na strojní fakultě ČVUT v Praze, kde všichni studenti fakulty strojní absolvují ve 3. ročníku praktická cvičení ze základů automatického řízení. Virtuální laboratoř je volně přístupná pomocí běžného internetového prohlížeče, čímž je umožněno všem zájemcům z celého světa, tj. nejen studentům, simulačně provádět experimenty z automatického řízení pro ověření a prohloubení svých teoretických znalostí z této oblasti. Virtuální modely za pomocí animace a simulace znázorňují chování reálných úloh pro zvolené průběhy vstupních signálů a současně jsou i zaznamenávány průběhy všech signálů regulačního obvodu. Součástí virtuální laboratoře jsou i popisy, fotografie a video-záběry reálných úloh a návrhy možných úkolů pro experimentování ve virtuální laboratoři. Navíc jsou zde uvedeny i odkazy na možnou literaturu pro získání a prohlubování teoretických znalostí z automatického řízení. Virtuální laboratoř je zpracována v anglické, německé, francouzské a české verzi.

Dotazy, připomínky a návrhy k virtuální laboratoři zašlete na:
                                                                                      Prof.Ing.Milan Hofreiter,CSc.
                                                                                      ČVUT v Praze, Fakulta strojní
                                                                                      Technická 4
                                                                                      166 07 Praha 6
                                                                                      Milan.Hofreiter@fs.cvut.cz